Research projects

Projekt:

Vývoj pokročilých technik opracování monokrystalů

Cílem projektu je vývoj nových technologií výroby monokrystalů k dosažení vyšších užitných parametrů výrobků. Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to pro tato zařízení:

Pikoskop (osciloskop), Carl Zeiss mikroskop STEMI 508 a Stereo Discovery, Spektrometr HR4000 s posuvem, Diodový modul (OptiXs), Experimentální pec, Interferometr na roviny (OptiXs), Multivřetenný stroj (Stock), Leštící stroj FLP. Pro nabídku kontaktujte Sales@crytur.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Monokrystalické scintilátory pro vysoké energie

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby těžkého scintilátoru PWO, který bude používán v detekci částic vysokých energií.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi intenzivní monokrystalický zdroj světla

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby světově unikátních patentovaných monokrystalických luminoforů jako komponent intenzivních zdrojů světla.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi výkonné monokrystalické elementy v přístrojové technice

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií kompletně potřebných k realizaci výroby monokrystalů v aplikacích lasery, elektronová mikroskopie a luminofory pro LED.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Elektronová mikroskopie

Cílem tohoto projektu je rozšířit kapacity Výzkumného centra o vývoj technologie přípravy přesných prvků na CNC stroji a o samotný špičkový elektronový mikroskop k testování a vývoji nových jednotek. Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. Rastrovací elektronový mikroskop Quattro S (výrobce ThermoFisher) je skenovací elektronový mikroskop schopný generovat a shromažďovat všechny dostupné informace z jakéhokoli materiálu. 5-ti osý CNC stroj VARIAXIS I-500 (výrobce Yamazaki Mazak) umožňuje velmi přesné obrábění různých typů materiálů. Pro zpřístupnění infrastruktury pro výzkum a vývoj se obracejte na sales@crytur.cz. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní inovace produktu Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Účinný monokrystalický luminofor pro LED

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní Produktové inovace Účinný monokrystalický luminofor pro LED, kde výsledkem aktivity bude prodej nových výrobků.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj