Research projects

Projekt:

Vývoj pokročilých technik opracování monokrystalů

Cílem projektu je vývoj nových technologií výroby monokrystalů k dosažení vyšších užitných parametrů výrobků.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Monokrystalické scintilátory pro vysoké energie

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby těžkého scintilátoru PWO, který bude používán v detekci částic vysokých energií.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi intenzivní monokrystalický zdroj světla

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby světově unikátních patentovaných monokrystalických luminoforů jako komponent intenzivních zdrojů světla.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi výkonné monokrystalické elementy v přístrojové technice

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií kompletně potřebných k realizaci výroby monokrystalů v aplikacích lasery, elektronová mikroskopie a luminofory pro LED.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Elektronová mikroskopie

Cílem tohoto projektu je rozšířit kapacity Výzkumného centra o vývoj technologie přípravy přesných prvků na CNC stroji a o samotný špičkový elektronový mikroskop k testování a vývoji nových jednotek.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní inovace produktu Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Účinný monokrystalický luminofor pro LED

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní Produktové inovace Účinný monokrystalický luminofor pro LED, kde výsledkem aktivity bude prodej nových výrobků.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropský fond pro regionální rozvoj